INDRAPPORTERING AF UTILSIGTET HÆNDELSE

Indrapportering til brug for patienter og pårørende

 

Vedrørende UTH, patientklager og patientforsikringen.

  • Denne patientvejledning kan sendes som e-mail til patienten, som dermed får mulighed for at anvende links.
  • Vejledningen kan også printes til patienten.
  • Man kan også kopiere linket til denne side, som man kan skrive på sin hjemmeside.

Utilsigtet hændelse

  • Som patient eller pårørende til en patient kan man rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.
  • Vær opmærksom på at rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Man får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop ens rapport. 
  • At en rapport om utilsigtede hændelser ikke er det samme som en klage. 

Patientklage

Patienterstatningen

  • At hvis du er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse og ønsker erstatning, så skal du henvende dig til Patienterstatningen.  

Patientvejledere

  • Får du brug for hjælp til uddybning af forskellen mellem de forskellige former for rapportering/anmeldelse, kan du kontakte patientvejlederne i regionen.